Skip to main content

Inspraakreactie Uitvoeringsplan 2024 Verkeersveiligheid Amsterdam

08 februari 2024

Reactie op het Uitvoeringsplan 2024 Verkeersveiligheid Amsterdam van de Voetgangersbeweging Nederland i.s.m. de Voetgangers Vereniging Nederland.

Beide organisaties roepen de gemeente Amsterdam op om de voetganger op één te zetten en daartoe een zevental acties te ondernemen.