De Voetgangersbeweging Nederland is in oktober 2019 opgericht om de belangen van voetgangers duidelijk onder de aandacht te brengen. In de loop van de laatste decennia zijn de voetgangers in een vacuüm beland. Er is geen aandacht meer voor hun belangen, zij zijn als het ware onzichtbaar geworden. Zij moeten genoegen nemen met steeds minder ruimte, een ruimte die ook nog eens kwalitatief steeds minder wordt. In verkeersmodellen zijn de aantallen auto’s nog steeds leidend. Het langzame verkeer (voetgangers en fietsers) wordt veelal niet meegenomen in deze modellen. En als je niet geteld wordt, dan besta je niet.

Bij veel overheden is er sprake van een verschuiving in het mobiliteitsbeleid. Van de auto naar de fiets, waarbij de fietser op nummer één wordt gezet. De voetganger wordt daarbij structureel over het hoofd gezien, terwijl lopen toch de primaire mobiliteitsvorm is.

Zijlpoortsbrug 1

Meer bouwen betekent meer behoefte aan verplaatsen en uitbreiden van de infrastructuur. De noodzaak meer woningen te bouwen, mag echter niet ten koste gaan van een goede leefomgeving. Er is ruimte nodig om te lopen, te spelen, te verblijven en elkaar te ontmoeten. Langer thuis blijven wonen van ouderen betekent ook dat zij zich langer zelfstandig verplaatsen om hun boodschappen te doen, naar het gezondheidscentrum te gaan en om hun sociale contacten te onderhouden. Ruimte voor lopen wordt daarmee een steeds belangrijker voorwaarde voor een leefbare omgeving. Dat vergt tegelijkertijd een betere behartiging van belangen van de voetganger.

Er is daardoor behoefte ontstaan aan een professionele organisatie die de belangen van voetgangers behartigt.

Doel van de Voetgangersbeweging is de voetganger als volwaardige verkeersdeelnemer op nummer één in het mobiliteitsbeleid te zetten en een prominente rol te geven bij het verbeteren van een gezonde leefomgeving. De Voetgangersbeweging streeft ernaar een zodanige positie te verwerven dat zij door de overheid als serieuze partij wordt gezien. Zoals bij het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid en bij het ontwikkelen en uitvoeren van ruimtelijke omgevingsplannen en verkeersplannen.

Het aantal specifieke voetgangersprojecten is beperkt, omdat voetgangersvoorzieningen in veel gevallen onderdeel zijn van bredere projecten. Gemeenten die de voetganger als vertrekpunt kiezen en daarmee het principe van het “omgekeerd ontwerpen” toepassen verdienen een medaille.

Gemeenten die tevens het "design for all" principe toepassen zouden hieraan meer publiciteit mogen geven. Als kwetsbare mensen durven lopen is dat goed voor iedereen. De openbare ruimte wordt daarmee voor iedereen toegankelijk.

Lees meer in onze folder "Geef lopen voorrang!"  Deze kunt u bestellen door een e-mail te zenden aan info@voetgangersbeweging