Skip to main content

ANBI-informatie

De aanvraag voor een ANBI-erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor de Stichting Voetgangersbeweging Nederland is door de Belastingdienst met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 toegekend. Met ingang van deze datum zullen bijdragen van particulieren gedeeltelijk aftrekbaar zijn van de belasting. 

Stichtingsgegevens

De stichting Voetgangersbeweging Nederland, kortweg de Voetgangersbeweging, is opgericht op 4 oktober 2019 en is statutair gevestigd in Leiden.

KvK-nummer: 76043797, RSIN-nummer: 860487301.

Postadres: Postbus 3014, 2301 DA Leiden
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 06 – 53444342

Bank: NL73 RABO 0353 3398 65 t.n.v. Voetgangersbeweging NL, te Leiden.

De ANBI-beschikking en de registratie bij de Belastingdienst kunt u hier controleren.

Doelstelling Voetgangersbeweging

Doel is de voetganger als volwaardige verkeersdeelnemer op nummer één in het mobiliteitsbeleid te zetten en een prominente rol te geven bij het verbeteren van een gezonde leefomgeving. De Voetgangersbeweging streeft ernaar een zodanige positie te verwerven dat zij door de overheid als serieuze partij wordt gezien bij het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid en bij het ontwikkelen en uitvoeren van ruimtelijke omgevingsplannen en verkeersplannen. Daartoe zal samenwerking worden gezocht met andere organisaties op het gebied van langzaam verkeer.

 • het behartigen van de belangen van voetgangers in zijn algemeenheid, daarbij inbegrepen de inclusieve verplaatsing van mensen met een beperking, voor zover zij zich verplaatsen te voet al dan niet met een hulpmiddel zonder motor;
 • het bewerkstelligen van erkenning van de voetganger als volwaardige deelnemer in het verkeer, zowel in juridische als praktische zin;
 • het stimuleren van het prominent in het beleid opnemen van lopen als meest duurzame en gezonde vorm van mobiliteit, een en ander als onderdeel van integraal omgevingsbeleid van overheden, wegbeheerders en bedrijven; 
 • het behartigen van de veiligheid van voetgangers in het verkeer en in de openbare ruimte voor alle vormen en motieven van verplaatsing. Dit betreft zowel de objectieve als de gevoelsmatige verkeersveiligheid en sociale veiligheid;
 • het creëren van een aantrekkelijke ruimtelijke omgeving die mensen stimuleert tot lopen en wandelen, als basisbehoefte voor menselijke sociale contacten en als bijdrage aan een gezonde en leefbare woon- en werkomgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen; 

Statuten

Voor de volledige statuten, klik hier.

Bestuur

Voorzitter: Boudewijn Leeuwenburgh

Vicevoorzitter: Jan van Doggenaar

Secretaris: Nelly de Kok

Penningmeester: Wilna Lubbers

Vrijwilligers

Volgens artikel 7 lid 9 van de statuten genieten de bestuursleden en medewerkers geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De Stichting heeft geen personeel/werknemers.

Raad van Advies

ir. Boudewijn Bach, oud-docent Stad & Verkeer, TU-Delft, Heemstede
ing. Henk van de Hoef, oud-beleidsambtenaar Provincie Zuid-Holland, Bunnik

Regionale vertegenwoordiging

Het bestuur kan voor het realiseren van de doelstelling regionale vertegenwoordiger(s) benoemen met als taak om binnen hun door het bestuur vastgestelde geografische gebied bij te dragen aan het realiseren van de doelstelling.

De Voetgangersbeweging kent op dit moment vertegenwoordigers in volgende regio’s:

 • Leiden e.o.
 • Haarlem e.o.
 • Amsterdam
 • Utrecht e.o.
 • Den Haag e.o.
 • Brabant Midden/West 

Financiën en activiteiten

Natuurlijk kunt u de Voetgangersbeweging ook steunen door een eenmalige of een periodieke schenking te doen. Bij een periodieke schenking verbindt u zich voor minimaal vijf jaar aan het geven van een vast bedrag. Periodieke schenkingen zijn, in tegenstelling tot eenmalige schenkingen, volledig aftrekbaar bij de berekening van de inkomstenbelasting.

Sinds 1 januari 2014 is het toegestaan om een periodieke schenking vast te leggen in een “onderhandse akte”  waardoor de kosten van een notariële akte zijn vervallen.
Maak hiervoor gebruik van bijgaande twee schenkingsformulierenStuur de beide formulieren na volledige invulling naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post naar het secretariaat: Postbus 3014, 2301 DA Leiden. Het eerste formulier “voor de schenker” krijgt u na ondertekening door de penningmeester retour.

Ons banknummer is: NL73 RABO 0353 3398 65 t.n.v. Voetgangersbeweging NL te Leiden.

Jaarverslag

 • Klik hier voor het jaarverslag financiën en activiteiten 2022.
 • Klik hier voor het jaarverslag financiën en activiteiten 2023.

Voetgangersbeweging, stappen in de juiste richting