Skip to main content

Overlegorgaan fysieke leefomgeving

04 april 2024

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft betrokkenen aangewezen voor het Overlegorgaan fysieke leefomgeving.

Lees hier de publicatie in de Staatscourant

Voetgangers hebben het grootste belang bij een veilige en toegankelijke fysieke leefomgeving, maar zijn niet in de opsomming opgenomen. Tegen deze omissie maken zij bezwaar.