Skip to main content

Leiden Omgevingsvisie

05 mei 2021

Met de Omgevingsvisie 2040 zet Leiden in op een stad die duurzaam en groen is. De Voetgangersbeweging kan dat alleen maar ondersteunen en benadrukken dat dan vooral aandacht moet worden gegeven aan het groene karakter op straatniveau als voorwaarde voor een leefbare stad op menselijke maat.

Lees verder over invloed van hoogbouw, windgevoeligheid, OV in de binnenstad.