Skip to main content

30 km per uur? Of een stapje verder? Pleitnota functionele indeling openbare ruimte

18 november 2021

In toenemende mate worden voetgangers geconfronteerd met nieuwe types voertuigen zoals elektrisch aangedreven steps, rollerskates, hoverboards en skateboards. Deze voertuigen hebben diverse afmetingen en rijden op de stoep sneller dan de voetganger loopt of op fietspaden waar voetgangers ook gebruik van maken.

Met name op fietspaden waar voetgangers ook mogen lopen, ondervinden zij veel hinder van een groeiende groep wielrenners die vaak met hoge snelheid van die fietspaden gebruik maken. Voetgangers worden regelmatig agressief bejegend.

De Voetgangersbeweging ontvangt regelmatig klachten over de regelgeving met betrekking tot de vraag welke voertuigen ergens wel of niet mogen rijden. Er bestaat onduidelijkheid, wat een gevoel van zowel objectieve als subjectieve onveiligheid in de hand werkt. De verblijfskwaliteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte staan daardoor onder druk. Het wordt tijd voor een andere indeling van de openbare ruimte en een snelle homogenisering van rijsnelheden. Naar aanleiding hiervan dringen wij aan op het aanpassen van bestaande wet- en regelgeving.

Lees verder in onze Pleitnota d.d. 20 mei 2020