Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de Stichting Voetgangersbeweging Nederland van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees meer in het privacyreglement

  vrouwen zwierig kl