druk stadsbeeld

 Druk stadsbeeld

   

De dichtbebouwde binnenstad van Leiden leent zich heel goed om te wandelen. Een echte 'walkable city'

In de participatiebijeenkomsten van het afgelopen jaar is gebleken dat het voetgangersbeleid meer aandacht verdient dan dit op dit moment krijgt.

Hopelijk wordt daarmee in de toekomst voorkomen dat belangrijke voetpaden in de verbinding van stad naar regio verdwijnen door aanleg van auto infrastructuur.

In 2020 wordt apart voetgangersbeleid opgesteld, met daarin aandacht voor de toegankelijkheid en verkeersveiligheid van voetgangers.

Het aantal specifieke projecten voor voetgangers is beperkt, omdat voetgangersvoorzieningen in veel gevallen onderdeel zijn van bredere projecten. De gemeente streeft echter naar een optimale inrichting voor alle voetgangers, mede om bij te dragen aan de ambitie verplaatsingen te voet te stimuleren.

Het verbeteren van de aanlooproutes in het centrum maakt hiervan onderdeel uit. 

In Leiden  fungeert het algemeen bestuur van de Voetgangersbeweging tevens als vertegenwoordiger van de regio Leiden. Als u met ons in contact wilt komen, verzoeken wij u hiervoor het contactformulier te gebruiken.