Het gaat om “Stappen in de juiste richting”

   IMG 1909 Voetganger met fiets

In ons beleidsplan gaan we in op de voetganger als volwaardige verkeersdeelnemer, de herwaardering van zebrapaden en het gezamenlijke fiets/voetpad.

Lees hier ons beleidsplan

In iedere gemeente worden er plannen voor (her)inrichting van de openbare ruimte gemaakt. Deels in het kader van regulier onderhoud aan wegen en bestratingen, deels in het kader van bestaand of nieuw autoluw beleid. Dat zijn de momenten om de informatieavonden van de gemeente te bezoeken, vragen te stellen en de gepresenteerde plannen te toetsen op de belangen van de voetganger.