Overlegorgaan fysieke leefomgeving

4-4-2024

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft betrokkenen aangewezen voor het Overlegorgaan fysieke leefomgeving. 

Lees hier de publicatie in de Staatscourant 

Voetgangers hebben het grootste belang bij een veilige en toegankelijke fysieke leefomgeving, maar zijn niet in de opsomming opgenomen. Tegen deze omissie maken zij bezwaar.

 

De fotowedstrijd ‘Lopen in Leiden’ is van start

11-3-2024

Met ingang van 11 maart mogen kinderen en volwassenen hun mooiste foto over ‘Lopen in Leiden’ insturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De sluitingsdatum is 1 mei 2024.

De beste foto’s worden tentoongesteld in het stadhuis. In de jury is ook de jeugd vertegenwoordigd.

Lees het hele bericht

 

Inspraakreactie Uitvoeringsplan 2024 Verkeersveiligheid Amsterdam

8 februari 2024

Reactie op het Uitvoeringsplan 2024 Verkeersveiligheid Amsterdam van de Voetgangersbeweging Nederland i.s.m. de Voetgangers Vereniging Nederland.Beide organisaties roepen de gemeente Amsterdam op om de voetganger op één te zetten en daartoe een zevental acties te ondernemen.

Lees hier de hele inspraakreactie

 

In Leiden wordt de voetganger in 2024 in het zonnetje gezet

17 januari 2024
 
De Voetgangersbeweging Nederland (regio Leiden) en de gemeente Leiden hebben 2024 uitgeroepen tot het Jaar van de Voetganger. Dit melden zij in een
persbericht. Samen ondernemen zij actie om de positie van de voetganger
te verbeteren. 
 
  

De voetganger in de binnenstad van Delft

16 januari 2024

De Voetgangersbeweging NL heeft ingesproken over de positie van de voetganger in de Delftse binnenstad. Zij benadrukt gelukkig te zijn met het vastgestelde voetgangersbeleid in Delft. Echter, begin 2022 zijn de Oude Langedijk en Wijnhaven zodanig gereconstrueerd dat het voetpad, fietspad en de ruimte voor bedienend verkeer op één niveau is aangelegd. Het gehele vlak van gevel tot gracht wordt daarmee tot verkeersruimte, die door alle weggebruikers kriskras gebruikt wordt. De (kwetsbare) voetgangers worden het kind van de rekening. De Voetgangersbeweging pleit ervoor in betrokken straten weer een niveauverschil aan te brengen tussen voetpad en rijgedeelte.

Lees hier de inspraakreactie

 

Lopen in de Spaarndammerstraat in Amsterdam

december 2023

In het najaar van 2023 heeft de Voetgangersbeweging Nederland in de Spaarndammerstraat in Amsterdam de knelpunten voor de voetganger in beeld gebracht. De Spaarndammerstraat is een drukke wijkwinkelstraat. Deze knelpunten zijn in een brief aan de gemeente kenbaar gemaakt.

In februari 2024 zal de gemeente met buurtbewoners en de Voetgangersbeweging Nederland een een schouw uitvoeren. Op basis van deze schouw zullen voorstellen volgen ter verbetering van de situatie voor voetgangers.

Lees hier de brief met de knelpunten

Autoluwe binnenstad Leiden

12 december 2022

Voor de Voetgangersbeweging vormt de leefbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad een belangrijk punt. Voldoende loopruimte en goede obstakelvrije looproutes zijn van essentieel belang voor een inclusieve samenleving en kansengelijkheid voor iedere burger, jong en oud, met of zonder beperking. Een combinatie van lopen met gebruik van openbaar vervoer behoort voor de Voetgangersbeweging dan ook tot een voorwaarde voor een voetgangersvriendelijke binnenstad.

Een autoluwe binnenstad vooral tot stand gebracht moeten worden door minder gebruik van de auto en niet door verdringen van de auto naar andere routes. Stimuleren van het gebruik van OV is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Wij missen dit in de voorliggende plannen.

Lees verder in de inspraaktekst

 

Doorfietsroute Bunnik

20 juni 2023

De Voetgangersbeweging spreekt zich uit tegen een doorfietsroute midden door de dorpskern van Bunnik. Zij pleit voor een traject buiten het centrum om, via station Bunnik met goede aansluiting vanuit het dorpscentrum. Deze voldoet veel beter voor zowel de veiligheid als de leefbaarheid binnen de dorpskern.

Lees de inspraakreactie 

 

Veilig naar School

20 april 2022

De Voetgangersbeweging is trots op het behalen van het certificaat 'Veilig naar School' behaald aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde te Mechelen. Daarmee kunnen wij met recht projecten met betrekking tot veilige schoolroutes begeleiden op basis van de zogenaamde Vlaamse aanpak. Inventarisatie, analyse, aanpassen infrastructuur, educatie en handhaving staan daarbij scntraal.

Parkeerchaos zorgt voor onveilige situaties bij scholen. Kinderen brengen zelf in beeld welke route zij afleggen en welke gevaren zij daarbij tegenkomen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen de gevaarpunten heel anders ervaren dan de ouders.

Het gaat daarbij niet uitsluitend om de directe schoolsituatie, maar om de gehele route die zij afleggen.

Lees verder in de presentatie t.b.v. de casusbespreking tijdens de opleiding.

  

Geef lopen voorrang!

Lopen komt meer en meer in de belangstelling en draagt bij aan vitalisering en een leefbare samenleving. In de afgelopen periode is het “ommetje” een populaire bezigheid geworden. Tot een afstand van 1 kilometer is lopen in Nederland de belangrijkste verplaatsingswijze en tot een afstand van een 4 kilometer loopt 15% van de mensen. Alle aanleiding om vanuit de Voetgangersbeweging Nederland extra uw aandacht hiervoor te vragen onder het motto “Geef lopen voorrang!”.
 
Lees verder in onze folder 
 

Lobby voor betere bescherming van de veiligheid van de zwakkere verkeersdeelnemers

21 november 2021

Op 2 december 2021 vergadert de Tweede Kamercommissie I&W over de verkeersveiligheid voetgangers. De veiligheid van voetgangers en met name ouderen, kinderen en mensen met een beperking ligt de Voetgangersbeweging na aan het hart. Niet langer moeten de technische specificaties van voertuigen leidend zijn voor de indeling van de openbare ruimte, maar de functie van de openbare ruimte moet basis worden van andere wet- en regelgeving. Dat gaat naar onze mening verder dan heldere kaders voor 30- en 50 km en mogelijk 15 km zones. 

Lees hier de volledige brief

 

Herinrichting Noordeinde Leiden

November 2021

Met regelmaat voert de Gemeente Leiden herinrichtingsprojecten uit. De Voetgangersbeweging was benieuwd naar de plannen m.b.t. het Noordeinde vooral omdat in september 2021 de Nota Voetgangersbeleid is aangenomen. Het betreft een smalle stadsstraat met bijzonder weinig ruimte om te lopen. 

Lees hier de gehele reactie

 

30 km per uur? Of een stapje verder? Pleitnota functionele indeling openbare ruimte 

18 november 2021

In toenemende mate worden voetgangers geconfronteerd met nieuwe types voertuigen zoals elektrisch aangedreven steps, rollerskates, hoverboards en skateboards. Deze voertuigen hebben diverse afmetingen en rijden op de stoep sneller dan de voetganger loopt of op fietspaden waar voetgangers ook gebruik van maken. Met name op fietspaden waar voetgangers ook mogen lopen, ondervinden zij veel hinder van een groeiende groep wielrenners die vaak met hoge snelheid van die fietspaden gebruik maken. Voetgangers worden regelmatig agressief bejegend.

De Voetgangersbeweging ontvangt regelmatig klachten over de regelgeving met betrekking tot de vraag welke voertuigen ergens wel of niet mogen rijden. Er bestaat onduidelijkheid, wat een gevoel van zowel objectieve als subjectieve onveiligheid in de hand werkt. De verblijfskwaliteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte staan daardoor onder druk. Het wordt tijd voor een andere indeling van de openbare ruimte en een snelle homogenisering van rijsnelheden. Naar aanleiding hiervan dringen wij aan op het aanpassen van bestaande wet- en regelgeving.

Lees verder in onze Pleitnota d.d. 20 mei 2020

 

Schouw voorlopig ontwerp snelfietsroute in Bunnik.

Augustus 2021

De Voetgangersbeweging wordt met enige regelmaat benaderd door vertegenwoordigers van wijkverenigingen om een oordeel te geven over de verkeersveiligheid van gemeentelijke plannen. Een voorbeeld hiervan is de schouw naar een situatie in Bunnik, waar de gemeente een voorlopig ontwerp voor een snelfietsroute heeft gepresenteerd.

Leest u hier de gehele rapportage en conclusie.

Leiden Omgevingsvisie 

Mei 2021

Met de Omgevingsvisie 2040 zet Leiden in op een stad die duurzaam en groen is. De Voetgangersbeweging kan dat alleen maar ondersteunen en benadrukken dat dan vooral aandacht moet worden gegeven aan het groene karakter op straatniveau als voorwaarde voor een leefbare stad op menselijke maat.

Lees verder over invloed van hoogbouw, windgevoeligheid, OV in de binnenstad. 

 

Lopen en fietsen: samen optrekken, maar dan wel slim!

Blog Fietscommunity 5 mei 2021 door Annemiek Molster. Lopen en fietsen worden vaak in één adem als actieve mobiliteit genoemd, maar als het gaat om aandacht, tijd, geld en ruimte zijn ze ook vaak elkaars concurrent. Tot nu toe delft de voetganger daarbij nog vaak het onderspit. Onterecht, want de voordelen van lopen zijn minstens zo groot als die van fietsen. Als we een aantrekkelijke, gezonde leefomgeving voor ons allemaal willen maken, moeten we lopen en fietsen niet als een pot nat zien, maar als twee vormen van mobiliteit die elkaar kunnen versterken en samen op kunnen trekken tegen de ruimte, energie, gezondheid en geld slurpende auto. 

Lees verder https://www.fietscommunity.nl/blogs/lopen-en-fietsen-samen-optrekken-maar-dan-wel-slim/  

 

Utrecht Omgevingsvisie Binnenstad 

April 2021

Utrecht heeft in de 20e eeuw voor de opgave gestaan een antwoord te bieden op schaalvergroting en de opkomende automobiliteit. Hierdoor heeft de stad een grote transformatie doorgemaakt met in de jaren ’70 met het openen van de Catharijnebaan. Maar vervolgens heeft Utrecht een opmerkelijke wending doorgemaakt waarbij juist ingezet is op het terugdringen van het autoverkeer en behouden c.q. terugbrengen van de menselijke schaal. Utrecht heeft daarbij een voortrekkersrol gespeeld en is opmerkelijk succesvol geweest. In de omgevingsvisie wordt deze richting voortgezet en dat kunnen wij als Voetgangersbeweging natuurlijk alleen maar ondersteunen.

Lees verder

 

Verkeersveiligheid scholen Bloemendaal 

Maart 2021

De afgelopen jaren is rond veel schoolomgevingen een zogenaamde 30 km-schoolzone ingevoerd door het plaatsen van bijbehorende bebording. Ondanks deze maatregelen blijven veel ouders de omgeving van de school en de routes daar naartoe als onveilig ervaren. Dit geeft zelfs aanleiding om kinderen met de auto naar school te brengen.

De Voetgangersbeweging is van mening dat veilige schoolroutes voor kinderen gelijktijdig betekent dat er veilige looproutes ontstaan voor iedereen, jong en oud. Het stimuleert lopen en bewegen en is daarmee van belang voor de gezondheid en het leggen van sociale contacten. Het betrekken van de kinderen van de klassen 6 en 7 past bovendien in het langzaam volwassen worden en voorbereiden van kinderen op het zelfstandig gaan naar de middelbare school.

Lees verder

 

Beleidsprogramma Voetganger Leiden 

Februari 2021

De Voetgangersbeweging wil in eerste instantie het College complimenteren om als een van de eerste gemeenten in Nederland een voetgangersbeleid op te stellen. Lopen is de meest duurzame manier van verplaatsen en vormt de basis voor een leefbare stad, maar ook voor een sociale en inclusieve samenleving.

Lees verder

 

30 km per uur? Of een stapje verder? Pleitnota functionele indeling openbare ruimte 

18 november 2021

In toenemende mate worden voetgangers geconfronteerd met nieuwe types voertuigen zoals elektrisch aangedreven steps, rollerskates, hoverboards en skateboards. Deze voertuigen hebben diverse afmetingen en rijden op de stoep sneller dan de voetganger loopt of op fietspaden waar voetgangers ook gebruik van maken. Met name op fietspaden waar voetgangers ook mogen lopen, ondervinden zij veel hinder van een groeiende groep wielrenners die vaak met hoge snelheid van die fietspaden gebruik maken. Voetgangers worden regelmatig agressief bejegend.

De Voetgangersbeweging ontvangt regelmatig klachten over de regelgeving met betrekking tot de vraag welke voertuigen ergens wel of niet mogen rijden. Er bestaat onduidelijkheid, wat een gevoel van zowel objectieve als subjectieve onveiligheid in de hand werkt. De verblijfskwaliteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte staan daardoor onder druk. Het wordt tijd voor een andere indeling van de openbare ruimte en een snelle homogenisering van rijsnelheden. Naar aanleiding hiervan dringen wij aan op het aanpassen van bestaande wet- en regelgeving.

Lees verder in onze Pleitnota d.d. 20 mei 2020

 

 

 

 

 


 

 

“Voetgangersbeweging, stappen in de juiste richting”.